Sapiens // Yuval Noah Harari

Bezvýznamný živočich

Donedávna jsme byli středem potravinové pyramidy, kořistí větších predátorů, až posledních 100 000 let jsme na vrcholu.

Homo Sapiens dobyli svět především díky řeči.

Pomluvami a drby se vyvinula schopnost řeči, je důležité vědět, kdo je v tlupě čestný, kdo koho nenávidí. Ve skupině 50 jednotlivců vzniká 1225 vztahů mezi dvěma jednotlivci a nespočet skupinových vztahů, schopnost drbat je základ spolupráce velkých skupin. Úlohu drben dnes zastupují novináři, kteří šíří zprávy o podvodnících a tím chrání společnost.

Skupina šimpanzů nad 50 je nestabilní. Většina lidí nedokáže navázat stabilní vztah s více jak 150 lidmi. Velké množství cizinců ale dokáže společně spolupracovat, pokud věří ve stejné mýty.

Primitivní národy zakládají svůj pořádek na víře v duchy a tančí při měsíčku, naše moderní společenství funguje na úplně stejném principu, většina milionářů věří v existenci peněz, s.r.o., aktivisté za lidská práva věří v existenci lidských práv.

Náš mozek je přizpůsobený životu sběračů a lovců, stravování, sexualita i konflikty jsou stejné jako před desítkami tisíc let, proto jsme kvůli tomu v dněšní společnosti často deprimovaní a stresovaní. Máme gen přejídání se, kýbl zmrzliny sníme stejně rychle, jako když sběrači našli strom fíků a přejedli se.

Někteří biologové tvrdí, že nevěra v dněšních manželstvích je způsobena tím, že nejsme zvyklí žít v monogamních jednotkách nekompatibilních s naším biologickým nastavením života v komunitách.

Existují důkazy, že velikost mozku homo sapiens se od doby lovců sběračů zmenšila, protože přežití v té době si vyžadovalo mimořádné schopnosti. Sběrači se dožívali 60 let, jen dětská úmrtnost byla vysoká. Lovci byli mnohem zdravější než rolníci, díky variabilitě stravy a přirozenějšímu pohybu.

Neveřte lidem, kteří objímají stromy a tvrdí, že jsme žili v souladu s přírodou. Již dávno jsme byli nejvražednější druh v dějinách biologie. Homo Sapiens jsou odnepaměti ekologickou katastrofou, vyvraždili téměř všechna velká zvířata tam, kam přišli (mamuty, vačnatce) i ty menší (mamutí klíšťata).

Zemědělská revoluce

History is something that very few people have been doing while everyone else was ploughing fields and carrying water buckets.

Hospodářská revoluce nebyla žádná výhra, sběrači se měli dobře, rolníci se začali mnohem rychleji množit a museli tvrdě pracovat, aby se uživili v sídlech plných nemocí. Rostliny si domestikovaly lid, pšenice dnes roste všude. Lidské tělo bylo vivinuté na lov gazel a šplhání po stromech a ne na nošení vody, sbírání kamenů a setí. Snaha o pohodlnější život uvěznila lidstvo v mizérii, na polích, což se stává i dnes.

One of history’s fews iron laws is that luxuries tend to become necessities and to spawn new obligations. Once people get used to a certain luxury, they take it for granted. Then they begin to count on it. Finally they reach a point where they can’t live without it. Over the few decades, we have invented countless time saving machines that are supposed to make like more relaxed – washing machines, vacuum cleaners, dishwashers, telephones, mobile phones, computers, email. We thought we were saving time; instead we revved up the treadmill of life to ten times its former speed and made our days more anxious and agitated.

Ovce dříve neměli charakteristiku poslušných. Domestikováním, zabíjením nejagresivnějších beranů a nejzvědavějších ovcí, byla postupně vybrána genetická informace těch nejposlušnějších.

Lidé nemají instinkty pro masovou spolupráci. 

How do you cause people to believe in an imagined order such as Christianity, democracy or capitalism? First, you never admit that the order is imagined.

Jediné místo, kde existuje spravedlivost, je naše představivost a mýty. Imaginárnímu pořádku hrozí neustálý kolaps, pokud lidé přestanou věřit v mýty. Nelze ho udržet výhradně násilím, vyžaduje si i skutečnou víru. Od narození je třeba lidem vštěpovat principy imaginárního pořádku, které jsou obsáhnuté v písních, architektuře, divadle, módě. Dnes například lidé věří v rovnost, takže je moderní nosit džíny, které původně nosili robotníci. Ve středověku lidé věřili v hierarchii a žádný šlechtic by si neoblékl lněnou košili rolníka. Středověcí lidé také nevěřili v individualismus, neměli vlastní pokojíčky vyzdobené plakáty, přirozenou hierarchii určovalo to, co si myslela společnost, ostatní.

Lidé se vyvinuli odlišně, narodili se s určitými proměnlivými vlohami, mezi které patři život a sledování tělesného prožitku. Věříme, že všichni jsou si rovní, abychom vytvořili stabilní společnost.

Každý se rodí do určitého domimantního pořádku a jeho tužby formují dominantní mýty. Romantické a nacionalistické mýty vládnou celá století. Poslouchej svoje srdce. Když ji miluješ, není co řešit. Romantický konzumismus je kombinace dvou současných dominantních ideologií. Potřebujeme co nejvíce zážitků, musíme se otevřít širokému spektru emocí, chutí a pocitů, abychom se osvobodili od každodenní rutiny. A také musíme konzumovat spousty produktů a služeb. Produkty vyřeší všechny naše problémy. Bohatý muž ve starověkém babyloně by manželskou krizi neřešil luxusní dovolenou, ale postavil by své ženě hrobku, jakou si vždy přála.

Objektivní je to, co je nezávislé na lidském vědomí. Subjektivní je individuální vědomí (imaginární kamarád). Intersubjektivní jsou peníze, právo, božstva i národy, v rámci komunikace toto propojuje vědomí mnoha jednotlivců.

Nejdůležitějším dopadem písma na lidskou civilizaci je způsob, jakým vnímáme svět. Místo holistického myšlení dáváme přednost kategorizaci a byrokracii.

Železným pravidlem historie je fakt, že každá imaginární hierarchie nepřiznává svůj fiktivní původ, ale tvrdí, že je přirozená a nevyhnutelná. Hierarchie bohatých a chudých je stále pro mnohé úplně logická, i přesto že většina bohatých je bohatá díky tomu, že se narodili do bohaté rodiny.

Pokud chcete jakoukoli skupinu lidí udržet v izolaci, ženy, židy, homosexuály, černochy, nejlepší způsob je všechny přesvědčit, že jsou zdrojem nečistoty, chorob, špinavosti.

Lidé se odjakživa dělili na muže a ženy, a muži všude dostávali to lepší. Biologicky nelze zdůvodnit preferenci mužů před ženami.

Kultura se snaží argumentovat tím, že zakazuje, co není přirozené. Z biologické perspektivy není nepřirozené nic. Cokoli je možné, je přirozené. Žádná kultura nikdy nezakazovala mužům fotosyntetizovat a ženám běhat rychleji, než světlo.

Mnohé lidské kultury vnímaly homosexuální vztahy jako legitimní a dokonce sociálně vhodné. Jen matky, ovlivněné kulturně sociálními mýty dnešní společnosti dělají povyk, pokud má jejich syn románek s kamarádem.

Pojmy žena a muž označují společenské, ne biologické kategorie. Muž není sapiens s chromozomy XY, varlaty a množstvím testosteronu. Je to článek imaginárního lidského pořádku společnosti. Mužnost v osmnáctém století – paruka, sukně, punčocháče a podpatky – vypadala oproti dnešku úplně jinak. I přesto musí ale muži neustále přesvědčovat společnost, že jsou dostatečně mužní a žijí v neustálém strachu, že svoji mužnost ztratí. Muži byli ochotni položit život, jen aby lidé řekli: Je to opravdový chlap.

Sjednocení lidstva

Síť umělých instinktů se nazývá kultura. Kultura není neměnná. Každá kultura má své normy, charakteristiky a hodnoty, které se neustále vyvíjejí, protože každý lidský pořádek je plný vnitřních rozporů. Například. Rovnosti lze dosáhnout tím, že omezíme svobodu bohatších. Záruka svobody nevyhnutelně omezuje rovnost. Tyto rozpory jsou motorem našeho druhu, zodpovědným za dynamiku a kreativitu. Konflikty a neřešitelná dilema kultury, rozporuplné myšlenky se nazývají kognitivní neshoda.

I lidé, kteří neveří v toho samého boha nebo krále, věří v ty samé dolary.

Snaží-li se spolupracovat velká skupina lidí, ekonomika založená na laskavostech či barterech přestává fungovat. Příkladem největšího selhání centrálně řízeného barterového systému je Sovětský svaz.

Pouze zločinec kupuje dům předáním bankovek v kufříku. Lidé jsou dnes ochotní vyměňovat služby i statky za elektronické údaje, které jsou mnohem transparentnější i jednodušší. 

Stříbro a zlato mají hodnotu pouze kulturní, používají se na šperky a jiné symboly statutu.

Tisíce let filozofové nazývali peníze původem všeho zla. Pravda je opakem. Peníze jsou vrcholem lidské tolerance. Peníze jsou jedinou vírou v systému, která nikoho nediskriminuje a dokáže překlenout jakoukoli kulturní propast. Peníze představují systém vzájemné důvěry, je to ten nejuniverzálnější a nejefektivnější systém, který kdy vznikl. Tuto důvěru vytvořila síť politických, společenských a ekonomických vztahů.

Lidské komunity byly vždy založené na víře v nedocenitelné věci, jako je čest, loajalita, morálka a láska. Tyto věci leží mimo trh a neměly by se dát koupit. Ale dají. To je temná stránka peněz. Rodiče prodávají své děti do otroctví, aby uživily ostatní. Nevěříme cizinci nebo sousedovi, věříme minci, kterou má v ruce. Ekonomická historie je tanec na tenkém ledě. Peníze ulehčují spolupráci neznámých lidí, ale zároveň mohou narušit lidské hodnoty a intimní vztahy.

Evoluce z Homo Sapiens vytvořila značně xenofobního tvora. Instinktivně dělíme lidstvo na dvě skupiny: my a oni.

V posledních staletích Evropané kolonizovali svět. Podařilo se jim to natolik, že Indové, Arabi, Afričani i Maoři přijali evropské jazyky a západní ideologie jako liberalismus, kapitalismus, feminismus a nacionalismus.

Pokud chceme popřít dědictví brutálního impéria (na jakoukoli kulturu) v naději na obnovu a záchranu autentických kultur, které mu předcházely, pravděpodobně chráníme jen jiné, o trochu starší brutální impérium.

Žádný suverénní stát nemůže vyřešit globální problémy. V součastnosti je stále ještě svět roztříštěný, ale státy rychle ztrácejí svoji nezávislost. Barvou globálního impéria může být klidně zelená, symbol řešení globálního oteplování a ozonové vrstvy.

Náboženství lze definovat jako systém lidských norem a hodnot, který je založený na víře v nadlidský pořádek (boha). Mnoho lidí věří na víly a reinkarnaci, ta víra ale není zdrojem morálních hodnot a proto to není náboženství.

Prvním náboženským počinem bylo svrhnutí rostlin a zvířat z rovnocené pozice na bezduchý majetek. Aby měli lidé svůj majetek pod kontrolu, obraceli se na bohy.

Monoteismus v dnešní podobě je kalidoskopem monoteistických, dualistických (dobro a zlo), polyteistických (všichni svatí) a animistických odkazů. Religionisti toto nazývají jako synkretismus.

Gautama pochopil, že vše, co naše mysl prožívá, obvykle začíná tužbou. Ta je spojená s nespokojeností, proto je mysl vždy nepokojná. Musíme pochopit věci tak, jak jsou a také je tak prožívat. Meditační techniky pomáhají prožívat mysl takovou, jaká je. Když se plameny tužeb (utrpení) uhasí, tužbu nahradí stav dokonalé spokojenosti a vyrovnanosti, nirvána (uhasení ohně). 

People are liberated from suffering not when they experience this or that fleeting pleasure, but rather when they understand the impermanent nature of all their feelings, and stop craving them. This is the aim of Buddhist meditation practices. In meditation, you are supposed to closely observe your mind and body, witness the ceaseless arising and passing of all your feelings, and realise how pointless it is to pursue them. When the pursuit stops, the mind becomes very relaxed, clear and satisfied. All kinds of feelings go on arising and passing – joy, anger, boredom, lust – but once you stop craving particular feelings, you can just accept them for what they are. 

Princip monoteismu: Bůh existuje. Co ode mne chce? Princi buddhismu: Utrpení existuje, jak se ho zbavím?

Ideologie a náboženství se liší pouze v sémantice. Komunismus je náboženstvím stejně tak jako Islám. Komunisté věřili na soubor přírodních a neměnných zákonů, kterými by se lidé měli řídit.

Všichni humanisté uctívají lidstvo (zbytek světa existuje pro prospěch Homo sapiens), a dělí se na tři konkurenční sekty. Liberální humanismus připisuje posvátnou podstatu každému jednotlivci. Pokud narazíme na dilema, měli bychom poslouchat svůj vnitřní hlas, hlas humanity.  Humánní je zločince zavřít, ale nezabíjet. Narozdíl od středověku. Socialistický humanismus je vírou v kolektiv, snaží se o rovnost mezi všemi lidmi. Privilegia bohatých znamenají, že si peníze ceníme víc než univerzální podstatu všech lidí. Evoluční humanismus je vírou v nadčlověka a zdegenerovaných podlidí. Hlavní ambicí nacistů je chránit lidstvo před degenerací v podlidi, kterými jsou židé, romové, homosexuálové.

Čím lépe poznáte určité historické období, tím hůře se vysvětluje. Dobrou znalostí historie si uvědomujete i cesty, kterými se historie nevydala. Determinismus, historická událost byla zpětným pohledem nevyhnutelná, je zjednodušení. Historie sama o sobě je chaos.

Stále více vědců vnímá kulturu jakourčitý druh duševní infekce nebo parazita, přičemž lidé jsou jeho nic netušícím hostitelem. Kulturní myšlenka, jako víra v křesťanské nebe nebo v komunistické nebe na zemi, může přimět člověka, který tyto myšlenky šíří, až k smrti.

Vědecká revoluce

Vědecká revoluce byla revolucí nevědomosti. Základním objevem bylo to, že neznáme odpovědi na nejzákladnější otázky. Díky schopnosti připustit si nevědomost se moderní věda stala ohebnější, dynamičtější a zvědavější.

Průmyslová revoluce byla revolucí přeměny energie. Její význam spočívá v tom, že množství energie, které máme, je neomezené, jen se ho musíme naučit využívat.

Chudobu vnímalo mnoho kultur jako nevyhnutelnou součást světa. Dnes ji považujeme za technický problém. Stejně tak jako smrt. Ztratili jsme zájem o posmrtný život. Pouze nacionalismus slibuje každé oběti, že bude žít v kolektivní paměti. Ale slib je to dost pochybný.

Vzájemné působení vědy, impérií a kapitálu bylo posledních 500 let hlavním motorem historie.

Čína neměla zájem objevovat svět. Pouze Evropany posedlo horečnaté šílenství, které je nutilo plavit se do neznámých krajin a okamžitě tam vyhlásit: Toto území zabírám pro svého krále!

Rasismus v imperialistické kultuře nahradil kulturalismus. Evropské pravicové strany, bojující proti imigraci se vyhýbají rasové terminologii. Západní kulturu charakterizují jako demokratickou, tolerantní, rovnostářkou mezi pohlavími, muslimskou kulturu charakterizují jako hierarchickou, fanatickou a neuctivou k ženám. Protože tyto kultury jsou natolik odlišné, neměly by se mísit a narušovat náš vnitřní řád.

Lidé dříve věřili, že bohatství je omezené či se dokonce snižuje. Mnoho kultur dospělo k závěru, že vydělávat je hřích. Boháči byli pokáráni za své zlé skutky odváděním přebytků na charitu.

Přiznáním vlastní nevědomosti a investicí peněz do výzkumu jsme získali naději, že se situace může zlepšit. 1776 Smith vydává ekonomický manifest. Lidská potřeba zvyšovat soukromý zisk je základem bohatství celého kolektivu. Egoismus se tedy rovná altruismu.

Kapitalismus rozlišuje kapitál od bohatství. Kapitál jsou peníze a zdroje, které se znovu investují, bohatství se zakopává do země nebo utrácí.

Vláda může zvýšit daně a využít je na dávky v nezaměstnanosti, z pohledu mnohých obchodníků by bylo lepší, pokud by jim peníze zůstaly a oni je využili efektivněji.

V ranné moderní době šel vzestup kapitalismu ruku v ruce se vzestupem obchodu s otroky. Za to byli zodpovědné spíše neomezené síly trhu než tyranští králové a rasistické ideologie. Milióny otroků umírali v agónii, aby si Evropané mohli pochutnávat na dortíkách, zatímco cukroví baroni si užívali obrovské zisky. Když se růst stane vyšším dobrem bez ohledu na všechny etické principy, může to lehko vést ke katastrofě.

Slepice mají komplexní škálu behaviorálních potřeb. Mají silný pud zkoumat své prostředí, přesouvat se zmísta na místo, určovat sociální hierarchie, budovat hnízda a čistit si peří. 

Kráva se stala součástí stroje, na jedné straně jsou ústa, kudy přijímá potravu, na druhé vemeno, které vyrábí komoditu.

Přesně tak, jako obchod s otroky nevznikl z nenávisti vůči Afričanům, ani moderní živočišný průmysl nepohání nepřátelství vůči zvířatům. Pohání ho lhostejnost.

Aby se předešlo katastrofě, krachu obchodníků, vznikl konzum, nová etika. Většina lidí v historii žila ve skromných podmínkách a šetrnost byla součástí života. Konzum vnímá spotřebu stále více produktů a služeb jako pozitivní. Šetrnost je choroba, kterou lze vyléčit.

Obezita je vítězstvím konzumu, namísto, aby lidé jedli méně, jedí hodně a potom si kupují dietní produkty, dvojnásobně přispívají k ekonomickému růstu. 

Nejvyšším přikázáním bohatých je investuj, nejvyšším přikázáním ostatních je nakupuj. Ve středověké Evropě utráceli aristokraté za extravagantní luxus, zatímco rolníci žili skromě. Dnes je to naopak. Bohatí se dobře starají o svůj majetek a investují a ti, kteří si to nemůžou dovolit se zadlužují za zbytečný luxus.

Zlom potřeby komunity nastal, když stát a trh přišel s nabídkou, která se nedala odmítnout. Staňte se individualitami! Žijte, kde se vám líbí, dělejte, co vás baví.

Konzumismus a nacionalismus vynakládají maximální úsilí, abychom si mohli představit, že milióny cizinců patří do té samé komunity jako my, že mají společné zájmy, minulost i budoucnost jako my. Není to klam. Je to představivost. Existují v naší kolektivní představivosti a mají nesmírnou moc.

Spotřebitelé se cítí být součástí určité komunity. Vegetariáni, enviromentalisti nebo fanoušci Madony. Základním kamenem jejich identity je to, co konzumují.

Když se válka stane nerentabilní, mír je lukrativnější jako kdykoli předtím.

Mnoho elit v historii, aztéčtí knězi nebo třeba vikinští šlechtici, považovalo válku za cosi pozitivního. Ostatní ji vnímali jako nevyhnutelné zlo, které je lepší přeměnit na svoji výhodu. Poprvé v naší době dominují mírumilovné elity, které upřímně věří, že válka je zlá a je lepší se jí vyhnout.

Náš vnitřní biochemický systém je nastavený tak, aby udržoval hladinu štěstí na relativně konstantní úrovni. Na stupnici 1-10 jsou někteří lidé s radostnou biochemií, kteří se pohybují mezi 6-10. Jiní lidé se pohybují v rozmezí od 3 -7 a stabilizují se na 5. I kdyby vyhráli loterii, nepřekročí svým štěstím 7.

Trvalé štěstí přichází jen zevnitř, ze serotoninu, dopaminu a oxytocinu. Štěstí není převahou příjemných momentů nad nepříjemnými. Štěstí znamená, že člověk vnímá svůj život jako smysluplný a hodnotný.  Bezvýznamnost může být příšerný úděl i pokud je zabalený v pohodlí. Stačí tedy klamat sami sebe v tom, že máme smysluplný život, a být tak šťastnější?

As far as we can tell from a purely scientific viewpoint, human life has absolutely no meaning. Humans are the outcome of blind evolutionary processes that operate without goal or purpose. Our actions are not part of some divine cosmic plan, and if planet earth were to blow up tomorrow morning, the universe would probably keep going about its business as usual. As far as we can tell at this point, human subjectivity would not be missed. Hence any meaning that people inscribe to their lives is just a delusion.

Hon za subjektivními pocity štěstí, uspokojení je zdrojem utrpení, ať už je to pocit bolesti, smutku nebo bezvýznamnosti.

Hlavní otázka je, zda lidé skutečně dokážou vidět své já, a ne se pouze ztotožňovat se svými pocity.

Většina samců namísto toho, aby si užívaloi blaho, stráví život dřinou a starostmi, protože jejich DNA s nimi manipuluje pro své sobecké účely.

Za začátku 21. století začíná Homo Sapiens porušovat zákony přírodního výběru a začíná je nahrazovat zákony inteligentního plánování.

Již teď je většina nás bionických, neboť doplňujeme naše přirozené smysly zařízeními jako brýle, kardiostimulátory nebo mobilní telefony, které osvobozují náš mozek od ukládání a zpracování údajů.

Is there anything more dangerous than dissatisfied and irresponsible gods who don’t know what they want?

Fun (?) facts

Homo floresiensis je vyhynulý druh Homo, malých hobitů z Indonésie. Mozek Homo Sapiens tvoří 2-3% hmotnosti, spotřebuje 25% energie. Téměř všechny rostliny byly domestikované mezi 9000-3000 př.n.l.. Mysl máme jako lovci sběrači, stravujeme se jako pravěcí farmáři. Mytologie jedné staré společnosti: dobrá matka si dávala záležet, aby spala s několika muži, dítě pak získá vlastnosti nejlepšího milence, lovce, vypravěče i bojovníka. Lidé neměli důkazy o tom, že dítě vždy pochází z jednoho otce. Délka života divokých slepic je 7-12 roků, v zajetí se dožívají 3 měsíců, pak jdou na jatka. Chamurapiho „spravedlivý“ patriarchální zákoník, oko muškema má cenu 60 šekelů, život ženy muškénky 30 šekelů a život otrokyně 20 šekelů. Šimpanzi využívají sex na zpečetění politických dohod, na budování intimních vztahů i na uvolnění napětí. Typické chody. Italské špagety, indické pikantní pokrmy, švýcarská čokoláda? Rajčata, chili a kakao pochází z Mexika. České brambory? Do Evropy se dostaly před 400 lety. Jediný steak v Agentině v roce 1492 byl z lamy. Rok 1500 – 500 miliónů Homo sapiens, za jeden den 13 biliónů kalorií. Rok 2000 – 7 miliard, za jeden den 1500 kalorií, spotřeba energie na člověka se zvýšila 115x. Banky můžou půjčit deset dolarů na každý dolar, který mají uschovaný na účtě. 90% našich peněz na účtu není krytých reálnými mincemi. Koncem 19.století bylo na opiu závislých asi 40 miliónů Číňanů, což byla desetina populace země. Napoleon objednal hliníkový příbor pro své nejoblíbenější hosty, protože v té době byl hliník velmi těžko získatelný, méně důležití návštěvníci se museli spokojit se zlatým příborem.

Tereza
Maminka. Přítelkyně. Lékařka. Ráda kreslím, píšu a směju se. Nejvíc sama sobě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *